Home

Mindful Professionals richt zich op professionals die met mensen werken en teams. Daarbij denken we we aan professionals in de zorg, onderwijs, politie en veiligheidsdiensten, etc. Doel van Mindful Professionals is mensen te helpen om beter om te gaan met spanningen tussen mensen en in groepen, om in de interactie te kunnen sturen, eigenheid en eigen waarden te bewaren; vanuit flow om te gaan met uitdagingen; en met nieuwsgierigheid en overgave vrijheid te beleven. 

Visie

De trainingen van Mindful Professionals zijn er op gericht om de barrières in jezelf om te buigen. Je gaat weer contact maken met je eigen veranderkracht om van daaruit de hindernissen te overwinnen. 

Mindful Professionals gaat uit van het gegeven dat mensen hun eigen verandering vorm kunnen geven en hun eigen deskundigen zijn.

Lees verder >

Ontwikkeldoelen

OntwikkelenWe onderscheiden 7 verschillende ontwikkeldoelen die het hele spectrum van professioneel functioneren omvatten.

Trainingen en coaching

Mindful Professionals biedt de mogelijkheid tot de volgende trainingen en coaching 

Website-Under-Construction